Δ. ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Πρωθυπουργός (1924-1925)
Στενός συνεργάτης του Ελευθερίου Βενιζέλου

Η εκδήλωση στο Υπουργείο Εξωτερικών το έτος 2000 αφορούσε
την επανέκδοση της βιογραφίας του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου.

Μίλησαν οι κύριοι:
Γεράσιμος Αποστολάτος
Μιχάλης Παπακωνσταντίνου
Θεόδωρος Κουλουμπής

Εισαγωγή από τον κ. Γεράσιμο Αποστολάτο

Παρουσίαση από τον κ. Μιχάλη Παπακωνσταντίνου

Παρουσίαση από τον κ. Θεόδωρο Κουλουμπή

Επίλογος από τον κ. Γεράσιμο Αποστολάτο

© 2023 prime.minister at michalakopoulos.gr