Δ. ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Πρωθυπουργός (1924-1925)
Στενός συνεργάτης του Ελευθερίου Βενιζέλου

Το βιβλίο διατίθεται ελεύθερα σε ηλεκτρονική μορφή στο Internet μέσω της υπηρεσίας Scribd έχοντας λάβει την ευγενική άδεια της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας
και του Προέδρου της κ. Μαράτου τον οποίον ευχαριστούμε θερμά.

Διαβάστε το βιβλίο σε μορφή PDF:

© 2024 prime.minister at michalakopoulos.gr